Fotografie - titulka

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hvozdec

27.10.2014 -  Obecní úřad Hvozdec v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec, svolaného dosavadní starostkou obce Ing. Michaelou Košvicovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. Více informací v přiloženém dokumentu.

zobrazit všechny