Fotografie - titulka

Informace o změně frekvence svozu tříděného odpadu

Informujeme občany, že od 34. týdne dochází k úpravě frekvence svozu bioodpadu, papíru a plastů. Oproti původní frekvenci svozu, která byla 1 x 14 dní, bude svoz těchto tří komodit odpadů probíhat 1 x týdně. Přičemž plast bude svážen v pátek, papír ve čtvrtek a bioodpad v pondělí. Důvodem pro tento krok je značná přeplněnost kontejnerů a nepořádek kolem sběrných hnízd, kdy odpad, který se nevešel do nádob, byl odkládán všude kolem nádob, což nepříspívalo vzhledu a čistotě v obci. Věříme, že tento krok pomůžeme zeefektivnit nakládání s odpady v obci, motivuje občany ke třídění odpadu a přispěje k většímu pořádku v obci.

vyvěšeno dne: 18.08.2017

zobrazit všechny