Fotografie - titulka

Vyplnění dotazníku

14.10.2014 -  Vážení respondenti,
jmenuji se Pavel Štilec a jsem studentem Mendelovy univerzity v Brně. Tímto si Vás dovoluji oslovit s prosbou o vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou využity k vypracování mé bakalářské práce na téma „Studie rozvoje cestovního ruchu Svazku obcí Panství hradu Veveří“.
Dotazník je určen pro návštěvníky a osoby žijící v mikroregionu. Cílem je zjištění informací o návštěvnících tohoto mikroregionu a získání názorů o této oblasti z pohledu cestovního ruchu. Dotazník je anonymní a získané informace budou využity k účelům výzkumu.

http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/pavelstilec/

zobrazit všechny