Bydlení

V obci Hvozdec je 92 domů, z toho 73 je trvale obydlených rodinných domů. Je zde také 19 rekreačních objektů.

Rozvoj bydlení je směřován do proluk v zastavěném území a na navržené rozvojové lokality v okrajových částech obce. Pozemky pro výstavbu však jsou v soukromých rukách, proto jejich využití a hlavně zavedení kompletních inženýrských sítí závisí na iniciativě majitelů.

Územní plán navrhuje v okolí obce jednu lokalitu pro rozvoj podnikatelských aktivit ve sféře výroby a nevýrobních služeb.

Obec Hvozdec schválila v severní lokalitě "Na Rovinách" Regulační plán. Tento dokument je přístupný na našich webových stránkách spolu s platným územním plánem a změnou územního plánu č.1 v rubrice obecní úřad.

Opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání pitné vody

Obec Hvozdec informuje o Veřejné výhlášce - opatření obecné povahy, které dočasně omezuje užívání pitné vody z obecního vodovodu v naší obci.

vyvěšeno dne: 27.07.2017

zobrazit všechny

Informace pro občany naší obce pomocí SMS zpráv

 

Fotogalerie

Letecký snímek Hvozdce 1Letecký snímek Hvozdce 2Letecký snímek Hvozdce 3Obrázek radnice ve HvozdciZimní obrázek radnice ve Hvozdci