Bydlení

V obci Hvozdec je 92 domů, z toho 73 je trvale obydlených rodinných domů. Je zde také 19 rekreačních objektů.

Rozvoj bydlení je směřován do proluk v zastavěném území a na navržené rozvojové lokality v okrajových částech obce. Pozemky pro výstavbu však jsou v soukromých rukách, proto jejich využití a hlavně zavedení kompletních inženýrských sítí závisí na iniciativě majitelů.

Územní plán navrhuje v okolí obce jednu lokalitu pro rozvoj podnikatelských aktivit ve sféře výroby a nevýrobních služeb.

Obec Hvozdec schválila v severní lokalitě "Na Rovinách" Regulační plán. Tento dokument je přístupný na našich webových stránkách spolu s platným územním plánem a změnou územního plánu č.1 v rubrice obecní úřad.

Přerušení dodávky elektrické energie v části obce - lokalita Na Rovinách

Společnost E.on oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 14.6.2017 v čase 7:30 - 14:45 v části obce přerušena dodávka elektrické energie. Podrobnosti viz přiložený dopis společnosti E.on.

vyvěšeno dne: 25.05.2017

zobrazit všechny

Informace pro občany naší obce pomocí SMS zpráv

 

Fotogalerie

Letecký snímek Hvozdce 1Letecký snímek Hvozdce 2Letecký snímek Hvozdce 3Obrázek radnice ve HvozdciZimní obrázek radnice ve Hvozdci