Předpisy

Nejdůležitější předpisy:

  • vyhláška o udržování čistoty a pořádku 2/2003
  • vyhláška o místních poplatcích 1/2003
  • zákon o obcích 128/2002
  • vyhláška o poplatcích za psy 1/1993
  • jednací řád zastupitelstva

Starosta má ze zákona o obcích povinnost poskytovat informace občanům. V obci Hvozdec je umístěna nástěnka na obecním úřadě a obecní úřad vydává "Zpravodaj obce". Na obecním úřadě jsou k nahlédnutí veškeré vyhlášky a předpisy, zákony apod., k nahlédnutí jsou v úřední dny.

 

Fotogalerie

Letecký snímek Hvozdce 1Letecký snímek Hvozdce 2Letecký snímek Hvozdce 3Obrázek radnice ve HvozdciZimní obrázek radnice ve Hvozdci