Úřední hodiny

Obecní úřad Hvozdec (dále OÚ) tvoří starosta, místostarosta a samostatný referent. V čele OÚ je starosta.  

OÚ plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce, a pomáhá výborům v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti obce vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva. OÚ také rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona.

Úřední hodiny Obecního úřadu Hvozdec

pondělí 08:00 - 17:00 hod
čtvrtek  09:00 - 18:00 hod

V případě potřeby lze domluvit osobní schůzku se starostou po domluvě na telefonním čísle:
+420 725 016 886.

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Platnost od 1.ledna 2015

V sazebníku jsou uváděny sazby, které je úřad dle § 17 oprávněn žádat jako náhradu nákladů spojených např. s vyhledáním informací, pořízením kopií, s odesláním informací žadateli apod. Úhrada je splatná buď předem (jako záloha) nebo při předání informace.

Přímý materiál
Kopírování nebo tisk na tiskárnách (pouze černobíle)

A4 jednostranně 2,00 Kč
A4 oboustranně 4,00 Kč

Přímé mzdy zaměstnanců
odborný zaměstnanec (průměrná hodinová mzda za třídu 4 - 7) - neúčtují se
odborný zaměstnanec (průměrná hodinová mzda za třídu 8 - 9) - neúčtují se

Ostatní přímé náklady
Práce s počítačem - neúčtuje se
Telefonní spojení - dle tarifů operátora telekomunikačních služeb
Náklady na posudky - dle skutečných nákladů

Cestovní náklady
veřejná doprava - dle platných tarifů
služební vozidlo - 6,- Kč / km

Poštovné a jiné poplatky - dle tarifů České pošty

Tímto sazebníkem nejsou dotčeny celostátně stanovené správní poplatky, které budou účtovány za úkony spojené s činností správních orgánů, které jsou taxativně vymezeny v sazebníku, uvedeného v příloze zákona č. 368/1992 Sb., O správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidelné odečty elektroměrů

Energetická společnost E-ON oznamuje, že se dne 4. 10. 2017 v čase 9 - 18 hod budou provádět odečty elektroměrů. Prosíme odběratele o zpřístupnění elektroměrů.
Kontakt na pracovníka, který bude odečty provádět: Zdena Honzová, telefon 774 706 021

vyvěšeno dne: 20.09.2017

zobrazit všechny

Informace pro občany naší obce pomocí SMS zpráv

 

Fotogalerie

Letecký snímek Hvozdce 1Letecký snímek Hvozdce 2Letecký snímek Hvozdce 3Obrázek radnice ve HvozdciZimní obrázek radnice ve Hvozdci