Územní plán změna č.1

Průvodní zprávaRegulativyZávazná část

Lokalita Na rovinách

Lokalita Na rovinách - zásobování obce vodou
Lokalita Na rovinách - komplexní urbanistický návrh
Lokalita Na rovinách - dopravní řešení
Lokalita Na rovinách - plochy ZPF
Lokalita Na rovinách - výřez - komplexní urbanistický návrh

Lokalita U vévozu

Lokalita U vévozu - komplexní urbanistický návrh
Lokalita U vévozu - zásobování obce vodou
Lokalita U vévozu - plochy ZPF
Lokalita U vévozu - výřez - komplexní urbanistický návrh

Lokalita Záhumenice

Lokalita Záhumenice - komplexní urbanistický návrh
Lokalita Záhumenice - plochy ZPF 
Lokalita Záhumenice - výřez - komplexní urbanistický návrh

Lokalita Kravín

Lokalita Kravín - komplexní urbanistický návrh
Lokalita Kravín - zásobování obce vodou 
Lokalita Kravín - výřez - komplexní urbanistický návrh

Lokalita Koupaliště

Lokalita Koupaliště - komplexní urbanistický návrh
Lokalita Koupaliště - zásobování obce vodou 
Lokalita Koupaliště - plochy ZPF
Lokalita Koupaliště - výřez - komplexní urbanistický návrh

Lokalita Pod hlinkou

Lokalita Pod hlinkou - komplexní urbanistický návrh
Lokalita Pod hlinkou - zásobování obce vodou 
Lokalita Pod hlinkou - plochy ZPF
Lokalita Pod hlinkou - výřez - komplexní urbanistický návrh

Širší vztahy

Širší vztahy 
Širší vztahy - komplexní urbanistický návrh 
Širší vztahy

 

Fotogalerie

Letecký snímek Hvozdce 1Letecký snímek Hvozdce 2Letecký snímek Hvozdce 3Obrázek radnice ve HvozdciZimní obrázek radnice ve Hvozdci