Vyhlášky a předpisy

Pravomoci obecního úřadu jsou dány Zákony o obcích.

Veřejná vyhláška o projednání konceptu regulačního plánu lokality NA ROVINÁCH pro obec Hvozdec

Zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000.
Stažení zákona č. 128/2000 Sb.o obcích

Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích.
Stažení zákona č. 152/1994 Sb.o volbách do zastupitelstev v obcích

Vyhláška MV č. 349/200 Sb. o stanovení sídel a správních obvodů pověřených obecních úřadů.
Stažení vyhlášky MV č. 349/200 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí č. 456/2000 Sb. o stanovení procenta, kterým se každá obec podílí na stanovené procentní části celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů v roce 2001.
Stažení vyhlášky Ministerstva financí č. 456/2000 Sb.

Mimo tyto pravomoci má obecní úřad ve Hvozdci dále oprávnění k ověřování listin a podpisů.
Obci jsou přiděleny pravomoci podle § 122 stavebního zákona. V obci není zřízena přestupková komise.
Stavební řízení, sociální řízení, matrika a věci v přestupkovém řízení probíhají na městském úřadě v Kuřimi.

Obecně závazná vyhláška obce Hvozdec o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Hvozdec o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Hvozdec o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hvozdec

Pravidelné odečty elektroměrů

Energetická společnost E-ON oznamuje, že se dne 4. 10. 2017 v čase 9 - 18 hod budou provádět odečty elektroměrů. Prosíme odběratele o zpřístupnění elektroměrů.
Kontakt na pracovníka, který bude odečty provádět: Zdena Honzová, telefon 774 706 021

vyvěšeno dne: 20.09.2017

zobrazit všechny

Informace pro občany naší obce pomocí SMS zpráv

 

Fotogalerie

Letecký snímek Hvozdce 1Letecký snímek Hvozdce 2Letecký snímek Hvozdce 3Obrázek radnice ve HvozdciZimní obrázek radnice ve Hvozdci